Tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur år 2020

25 sep 2020

Svenska Akademien kommer att tillkännage mottagaren av 2020 års Nobelpris i litteratur torsdagen den 8 oktober kl. 13.00.

Med anledning av pågående pandemi finns det inte möjlighet att ta emot mer än ett mycket begränsat antal medierepresentanter i Börshuset. Offentliggörandet kommer dock att kunna följas på distans.

Pressmötet är enbart öppet för särskilt inbjuden media. Ackreditering är nödvändig. Svenska Akademien kommer att kontakta de medierepresentanter som kan erbjudas plats.

Pressmötet inleds med att ständige sekreteraren Mats Malm tillkännager pristagaren. Därefter kommer Nobelkommitténs ordförande, akademiledamoten Anders Olsson, att presentera Nobelpristagaren och författarskapet.

Det kommer att finnas möjlighet för de närvarande att ställa frågor. Enskilda intervjuer kommer tyvärr inte att vara möjliga. Pressmötet kommer att ske på svenska och engelska och avslutas c:a kl. 13.30.

Tillkännagivandet kommer att direktsändas på Nobelprisets officiella webbplats nobelprize.org. Man bäddar in sändningen med hjälp av följande länk: https://youtu.be/j-6f1IPOm5c (tryck på "dela"). Frågor om stillbilder från presskonferensen kan ställas till picturedesk@tt.se.   

Kontakt
Louise Hedberg: louise.hedberg@svenskaakademien.se

 

Announcement of the Nobel Prize in Literature for 2020

The Swedish Academy will announce the Nobel Prize Laureate in Literature for the year 2020 on Thursday 8 October at 13.00 (1pm).

Because of circumstances caused by the pandemic, only a limited number of media representatives can be invited to the Old Exchange (Börshuset). However, it will be possible to follow the announcement remotely.

The press meeting will be restricted to specially invited media. Accreditation will be necessary. The Swedish Academy will contact the media who can be offered access.

The press meeting will begin with the announcement by the Permanent Secretary Mats Malm of the name of the prize winner. Next, the chair of the Nobel Committee, Academician Anders Olsson, will give an introduction to the Nobel Prize winner and his or her writing.

Media representatives will be able to ask questions, but individual interviews will unfortunately not be possible. The press meeting will be in Swedish and English and finish at approximately 13.30 (1.30pm).

The announcement will be streamed live on the official Nobel Prize website, nobelprize.org. Media who are interested in embedding the live stream can access it at: https://youtu.be/j-6f1IPOm5c. The embed code can be accessed there by clicking the “Share” button. Applications for still pictures can be directed to picturedesk@tt.se.   

Contact
Louise Hedberg: louise.hedberg@svenskaakademien.se