Två externa sakkunniga lämnar Nobelkommittén

2 dec 2019

Svenska Akademien utsåg i november 2018 en ny Nobelkommitté för 2019 och 2020 års Nobelarbete. Kommittén har under året bestått av fyra ledamöter från Akademien: Anders Olsson (ordförande), Per Wästberg, Kristina Lugn och Jesper Svenbro, och fem externa sakkunniga: Mikaela Blomqvist, Rebecka Kärde, Kristoffer Leandoer, Henrik Petersen och Gun-Britt Sundström.

Gun-Britt Sundström och Kristoffer Leandoer har nu meddelat att de lämnar kommittén inför nästa års arbete med Nobelpriset i litteratur.

”Det är tråkigt att Gun-Britt Sundström och Kristoffer Leandoer lämnar Nobelkommittén, de har varit mycket värdefulla där. Vi är tacksamma för den betydande insats de gjort under året och vi ser nu över hur Nobelkommitténs arbete skall organiseras inför 2020 års Nobelpris i litteratur”, säger Mats Malm, Svenska Akademiens ständige sekreterare.