Utdelning av arbetsstipendier

27 maj 2020

Med anledning av coronavirusets följder beslöt Svenska Akademien i början på april att omfördela och skjuta till medel om totalt fyra miljoner kronor som ett särskilt stöd till i första hand författare, kulturskribenter och översättare. Detta resulterade i utlysandet av 80 arbetsstipendier à 50 000 kronor, vilka nu har delats ut. Andra former av bidragsansökningar som har särskild relevans i den pågående krisen har även de givits särskild prioritering.