Utlysning av arbetsstipendier

14 apr 2020

Särskilt stöd till, i första hand, författare, kulturskribenter och översättare

Situationen som uppstått till följd av coronaviruset ändrar förutsättningarna för kulturen. Svenska Akademien omprioriterar och tillför därför medel till en utlysning av omkring 80 arbetsstipendier på upp till 50 000 kronor för verksamhet inom Akademiens områden, dvs. främst författare, kulturskribenter och översättare med inriktning mot svenska språket och litteraturen.  Det projekt som medel söks för skall utföras inom ett år, räknat från ansökningstidens utgång. Läs mer här »