Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Utlysning av forskningsanslag

2023-03-02

Dorrhandtag 2 T6a2066

Svenska Akademien utlyser ett anslag på 120 000 kronor för år 2023 ur Stiftelsen Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård. Ansökan kan gälla något av följande områden:

– förändring i samtida svenskt språkbruk

– språkvård i ett mångspråkigt Sverige

– förhållandet mellan engelska och svenska inom olika samhällsområden

– svenska språket i IT-samhället

– språkvård och svenska i skolan.

Även andra förslag inom stiftelsens intresseområden är välkomna. Ansökan med en presentation av projektet sänds till ansokan@svenskaakademien.se, med ämnesrad ”Anslag ur fonden för modern svenska” eller till Forskning i modern svenska, Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm.

Ansökan ska vara Akademien tillhanda senast den 28 april. Akademien fattar beslut under andra delen av maj månad. Samtliga sökande underrättas per brev eller e-post. Projektpresentationen bör vara kortfattad men omfatta en precisering av frågeställningen, motivering (praktiskt och/eller teoretiskt intresse), teoretisk bakgrund, planerad metod samt tidsplan (inkluderat den beräknade tidpunkten för projektavrapportering).

Hela eller delar av anslaget kan sökas. Det är även möjligt att söka bidrag till en avgränsad del av ett större arbete. För mer upplysningar kontakta referensgruppens ordförande, ledamot Bo Ralph, bo.ralph@svenskaakademien.se.