Utträde ur Svenska Akademien

7 maj 2018

Svenska Akademien vill meddela att Lotta Lotass, Klas Östergren och Sara Stridsberg har ansökt om och med omedelbar verkan beviljats utträde ur Svenska Akademien. Detta sker med hänsyn till rådande rättspraxis och med stöd i det förtydligande av Svenska Akademiens stadgar som HMK beslutade den 2 maj 2018.

Även Kerstin Ekman beviljas härmed utträde.