Varför betalar Svenska Akademien inte mer hyra till Stockholms stad?

26 feb 2020

Varför betalar Svenska Akademien inte mer hyra till Stockholms stad?
 Yttrande från Svenska Akademien