Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Vision och innovation i språksamhället

2023-01-17
Vision och innovation i språksamhället
17 jan 2023

Språkrådet, vid Institutet för språk och folkminnen, leder tillsammans med Svenska Akademien ett projekt där fem språkvisionärer fått i uppdrag att ta fram och presentera sina egna visioner om hur det svenska språksamhället skulle kunna förbättras. Med utgångspunkt i dessa visioner vill Språkrådet och Akademien starta ett samtal om vad som är ett bra språksamhälle, vad språket har för roll i ett välfungerande samhälle och hur språkliga insatser kan bidra till en hållbar utveckling. Projektet leds av Linnea Hanell och Sofia Tingsell vid Språkrådet, Björn Melander vid Uppsala universitet samt Tomas Riad och Bo Ralph vid Svenska Akademien.

Med utgångspunkt i visionerna bjöd Språkrådet och Akademien den 12 januari 2023 in till en visionsdag i Börssalen på Svenska Akademien, med samtal om hur personer inom olika sektorer och branscher kan hjälpas åt att främja språkinnovation i Sverige. Förutom att de fem språkvisionärerna lade fram sina tankar kring den språkpolitiska framtiden presenterade Patrik Hadenius, förlagschef på Norstedts, en vision om ett språkmuseum. Dagen inleddes med ett föredrag kring utredningen ”Mål i mun” av Björn Melander och avslutades med ett panelsamtal där Scarlett Mannish, Björn Melander, Bo Ralph och Lena Olofsson-Piras deltog (moderator Sofia Tingsell).

Här presenterar de fem språkvisionärerna själva sina visioner, i korta filmer:

https://www.isof.se/pa-gang/informationskampanjer/sprakvisionen