Yttrande om Orhan Pamuk

15 nov 2021

Som medlem i Europarådet är Turkiet part i Europakonventionen och bundet av Europadomstolens rättspraxis. Svenska Akademien förutsätter att Turkiet respekterar sina internationella förpliktelser och följer med detta som utgångspunkt hur Nobelpristagaren Orhan Pamuk behandlas.

As a member of the Council of Europe, Turkey is party to the European Convention and bound by the European Court of Justice’s case law. The Swedish Academy expects that Turkey respects its international commitments and follows the treatment of Nobel laureate Orhan Pamuk on that basis.