Zibetska priset

10 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Leif Landen Zibetska priset för år 2005.

Priset utgår vartannat år ur donationsmedel efter Akademiens ledamot Christoffer Bogislaus Zibet (d. 1809) och brukar bland annat utdelas "åt någon förtjent witterhetsidkare". De senaste årens mottagare av priset har varit 1995 Pontus Grate, 1997 Magnus Olausson, 1999 Jakob Christensson, 2001 Per Landin och 2003 Eva Adolfsson. Prisbeloppet är 40 000 kronor.

Leif Landen är litteraturvetare och författare, född 1925 i Malmö och bosatt i Bjärred. Han blev fil. dr i Lund 1973.

Verk
- Reträtter : noveller, 1962
- Gudmund Jöran Adlerbeth : en biografisk och litteraturhistorisk studie … - Diss., Lund, 1973
- Den Adlerbethska samlingen // Landsbibliotekets gamla samlingar. - Växjö, 1994
- Jacob Adlerbeth, 1997
- Gudmund Jöran Adlerbeth om Gustaf III:s italienska resa 1783-84, 1998
- Gudmund Jöran Adlerbeth : en biografi, 2000
- Gustaf III : en biografi, 2004