Zibetska priset

19 mar 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ola Wikander Zibetska priset för år 2009.

Priset utgår vartannat år ur donationsmedel efter Akademiens ledamot Christoffer Bogislaus Zibet (1740–1809) och brukar bland annat utdelas ”åt någon förtjent witterhetsidkare”. De senaste årens mottagare av priset har varit 1999 Jakob Christensson, 2001 Per Landin, 2003 Eva Adolfsson, 2005 Leif Landen och 2007 Kristoffer Leandoer. Prisbeloppet är 70 000 kronor.

Ola Wikander är doktorand, författare och översättare, född 1981 och bosatt i Lund. Han är sedan 2007 doktorand i Gamla testamentets exegetik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Han är även ledamot av Vetenskapsrådets ämnesgrupp för humaniora och samhällsvetenskap.
 
Verk
Att läsa etruskiska inskrifter. Tillsammans med Örjan Wikander, 2004
I döda språks sällskap. En bok om väldigt gamla språk. 2006
Poeten och cirkelmakaren – en antik skröna. Tillsammans med Örjan Wikander, 2008
Ett träd med vida grenar. De indoeuropeiska språkens historia. 2008
 
Översättningar
Kanaaneiska myter och legender. Översättning från ugaritiska, inledning och kommentarer, 2003
Enuma elish – det babyloniska skapelseeposet. Översättning från akkadiska, inledning och kommentarer, 2005
De kaldeiska oraklen. Översättning, 2008