Zibetska priset

19 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Hans Helander Zibetska priset för år 2015.

Priset utgår vartannat år ur donationsmedel efter Akademiens ledamot Christoffer Bogislaus Zibet (1740–1809) och brukar bland annat utdelas ”åt någon förtjent witterhetsidkare”. De senaste årens mottagare av priset har varit 2007 Kristoffer Leandoer, 2009 Ola Wikander, 2011 Augustin Mannerheim och 2013 Cecilia Falk. Prisbeloppet är 70 000 kronor.

Hans Helander är lingvist och latinist, född 1942 och bosatt i Uppsala. Han blev fil.dr 1977 på avhandlingen On the function of abstract nouns in Latin. Samma år blev han docent i latin och utnämndes till biträdande professor 1997 och till professor i latin 1999 vid Uppsala universitet. Han har medverkat i ett stort antal skrifter med språkvetenskapliga uppsatser och essäer.