Zibetska priset

10 mar 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Max Engman Zibetska priset för år 2017. Priset utgår vartannat år ur Stiftelsen C.B. Zibets fond, som utgörs av donationsmedel efter Akademiens ledamot Christoffer Bogislaus Zibet (1740–1809) och brukar bland annat utdelas ”åt någon förtjent witterhetsidkare”. De senaste årens mottagare av priset har varit 2009 Ola Wikander, 2011 Augustin Mannerheim, 2013 Cecilia Falk och 2015 Hans Helander. Prisbeloppet är på 70 000 kronor.

Max Engman är historiker och översättare, född 1945 och bosatt i Helsingfors. Han blev fil.dr 1983 på avhandlingen S:t Petersburg och Finland – migration och influens 1703-1917. 1985 blev han professor vid Åbo Akademi och 2003-2007 var han chef för Stiftelsen för Åbo Akademis forskningsinstitut. Max Engman var även ordförande i Svenska litteratursällskapet i Finland 2010-2013. Han har varit redaktör för flera utgåvor på det historiska vetenskapsområdet.

Bland verk under senare år kan nämnas:
Lejonet och dubbelörnen. 2000
Gränsfall. Utväxlingar och gränstrafik på Karelska näset 1918-1920. 2007
Ett långt farväl. Finland mellan Sverige och Ryssland efter 1809. 2009
Språkfrågan. Finlandssvenskhetens uppkomst 1812-1922. 2016