Världspoesidagen den 21 mars 2021

Resande i fiktion och verklighet – Nelly Sachs och Selma Lagerlöf

På sin femtonårsdag fick Nelly Sachs Gösta Berlings saga i tysk översättning. Hon tog intryck av Lagerlöfs verk, vilket också märks i debutboken Legenden unt Erzählungen (1921), som hon skickade till författaren i Sverige. Selma Lagerlöfs svar innebar för Sachs ett erkännande av henne som författare. Sachs fortsatte skriva brev till sin förebild på Mårbacka.   

 

                       


Brevväxlingen mellan Nelly Sachs och Selma Lagerlöf finns på Kungliga biblioteket.

Selma Lagerlöf engagerade sig i Nelly Sachs planer på att fly till Sverige och skrev i juli 1939 ett kortfattat intyg till polismyndigheten i Berlin. I mars 1940 avled Selma Lagerlöf. Nelly Sachs kom till Sverige i maj samma år. 


Intyget Selma Lagerlöf skickade till polismyndigheterna i Berlin finns att läsa i sin helhet i kopia på Riksarkivet.

Selma Lagerlöf var sedan 1914 ledamot av Svenska Akademien och tilldelades Nobelpriset i litteraur 1909. Nelly Sachs förärades Nobelpriset 1966. Texten i debutboken Legenden unt Erzählungen (1921), avslutas med tre ord vilka även citeras i Gösta Berlings saga, ”Amor vincit omnia”.