Svenska Akademiens logotyp
Stol nr. 12

Per Wästberg

Författare
Invald 1997

Per Wästbergs författarskap spänner brett såväl tidsmässigt som genremässigt och för oss alltifrån essäer om tysta biblioteksrum till jublande lovtal.

Per Wästberg är född 1933 i Stockholm. Som student i Östra Real odlade Wästberg sina brådmogna litterära intressen och debuterade redan 1949 med novellsamlingen Pojke med såpbubblor. Han blev Bachelor of Arts vid Harvard 1955 och fil. lic. i Uppsala 1962. Wästberg började skriva litteraturkritik i Dagens Nyheter 1953, där han senare blev chefredaktör och kulturchef 1976 till 1982.

Resor har varit centrala i Wästbergs liv och de har resulterat i en geografisk och genremässig rörlighet

Wästbergs författarskap är omfångsrikt och uppvisar en stor bredd. Resor har varit centrala i Wästbergs liv och de har resulterat i en geografisk och genremässig rörlighet. Ett särskilt intresse har han ägnat den afrikanska kontinentens litteratur och politik, och han har verkat som betydelsefull introduktör av afrikansk litteratur i Sverige, inte minst genom den banbrytande antologin Afrika berättar 1961, som 1970 gavs ut i en utökad version. Sina erfarenheter sammanfattade han i boken I Sydafrika. Resan mot friheten, 1995. Därtill har han haft mångåriga engagemang för Amnesty och PEN, där han var svensk och senare internationell ordförande.

Vid sidan av sina romaner och diktsamlingar har Wästberg gjort sig känd som en framstående Stockholmsskildrare. Ett urval finns samlat i volymen Per Wästbergs Stockholm från 2013. Han har även skrivit en rad monografier över personer som Bo Grandien, Axel Hirsch och Gustaf Adolf Lysholm, samt biografiska romaner med mycket tidsfärg, bland dem kan nämnas Anders Sparrmans resa från 2008. Det har också blivit en svit självbiografiska böcker, betitlade memoarer, som har givits ut i fem delar mellan åren 2006 och 2016.

En genre Wästberg utvecklat till mästerskap är hyllningstalet. Flera samlingar har ställts samman, bland dem två volymer Lovtal från 1996 och 2009 samt Hyllningar. Essäer och krönikor 2021. Han har även odlat det lilla formatet och fragmentet i samlingar som blandboken Övergångsställen 2003, Mellanblad 2015 och Förlupna ord 2020. En memoar av det mindre formatet är Läsebok från 2019, som samlar erfarenheter från ett liv i läsandets och det reflekterande skrivandets tjänst.

Sedan 1999 är Wästberg ledamot av Nobelkommittén, under åren 2005 till 2019 var han dess ordförande. I boken Utsikt från stol 12 från 2020 har han skrivit en exposé över Svenska Akademiens historia, speglad genom de ledamöter som innehaft den stol han sedan 1997 själv bekläder. Han medverkar regelbundet i bland annat Svenska Dagbladet.

Per Wästberg tog sitt inträde i Svenska Akademien 1997 då han efterträdde författaren Werner Aspenström på stol nr 12.

Selektiv bibliografi

Pojke med såpbubblor Stockholm, 1949

Ett gammalt skuggspel : roman Stockholm, 1952

Halva kungariket : roman Stockholm, 1955

Arvtagaren : roman Stockholm, 1958

Förbjudet område Stockholm, 1960

På svarta listan Stockholm, 1961

Afrika berättar. En antologi Malmö, 1961

Vattenslottet. Roman Stockholm, 1968

Luftburen. Roman Stockholm, 1969

Obestämda artiklar Stockholm, 1981

En avlägsen likhet. Dikter Stockholm, 1983

Eldens skugga. Roman Stockholm, 1986

Bergets källa. Roman Stockholm, 1987

Frusna tillgångar Stockholm, 1990

Ljusets hjärta. Roman Stockholm, 1991

Vindens låga. Roman Stockholm, 1993

I Sydafrika. Resan mot friheten Stockholm, 1995

Lovtal Stockholm, 1996

Ung mans dagbok Stockholm, 1996

En ung författares dagbok Stockholm, 1997

Tre rader Stockholm, 1998

Werner Aspenström. Inträdestal i Svenska Akademien Stockholm, 1997

Raderingar Stockholm, 1999

Edith Whartons hemliga trädgård. Essäer Stockholm, 2000

Fortifikationer Stockholm, 2001

Minnets stigar. En resa bland svenska kyrkogårdar Stockholm, 2001. (Med Anita Theorell och Hans Hammarskiöld)

Axel Hirsch. Folkbildare och filantrop Stockholm, 2002

Övergångsställen Stockholm, 2003

Resa i tysta rum. Okända svenska slottsbibliotek Stockholm, 2004. (Med Anita Theorell och Hans Hammarskiöld)

De hemliga rummen. En memoar Stockholm, 2006

Vägarna till Afrika. En memoar Stockholm, 2007

Anders Sparrmans resa. En biografisk roman Stockholm, 2008

Hemma i världen. En memoar (1966-1980) Stockholm, 2010

Ute i livet. En memoar (1980-1994) Stockholm, 2012

Gustaf Adolf Lysholm. Diktare, drömmare, servitör. En biografi Stockholm, 2013

Per Wästbergs Stockholm Stockholm, 2013

Lovord Stockholm, 2014

Erik och Margot. En kärlekshistoria Stockholm, 2014

Mellanblad Stockholm, 2015

Det gula pensionatet. En händelselös roman Stockholm, 2016

Semaforen och lodlinan. En memoar (1995-2005) Stockholm, 2017

Klasskamraten och andra möten Stockholm, 2018

Bo Grandien. Diktare, reporter, forskare Stockholm, 2018

Läsebok Stockholm, 2019

Förlupna ord. Ur de svarta anteckningsböckerna Stockholm, 2020
 
Utsikt från stol 12 Stockholm, 2020
 
Hyllningar. Essäer och krönikor Stockholm, 2021
 
Två vänner Stockholm, 2023
 
Tidvatten Stockholm, 2023
 
Länk till Libris