Per Wästberg, selektiv bibliografi

 

Pojke med såpbubblor. Stockholm, 1949

Ett gammalt skuggspel : roman. Stockholm, 1952

Halva kungariket : roman. Stockholm, 1955

Arvtagaren : roman. Stockholm, 1958

Förbjudet område. Stockholm, 1960

På svarta listan. Stockholm, 1961

Afrika berättar : en antologi. Malmö, 1961

Vattenslottet : roman. Stockholm, 1968

Luftburen : roman. Stockholm, 1969

Obestämda artiklar. Stockholm, 1981

En avlägsen likhet : dikter. Stockholm, 1983

Eldens skugga : roman. Stockholm, 1986

Bergets källa : roman. Stockholm, 1987

Frusna tillgångar. Stockholm, 1990

Ljusets hjärta : roman. Stockholm, 1991

Vindens låga : roman. Stockholm, 1993

I Sydafrika : resan mot friheten. Stockholm, 1995

Lovtal. Stockholm, 1996

Ung mans dagbok. Stockholm, 1996

En ung författares dagbok. Stockholm, 1997

Tre rader, Stockholm, 1998

Werner Aspenström : inträdestal i Svenska Akademien. Stockholm, 1997

Raderingar. Stockholm, 1999

Edith Whartons hemliga trädgård : essäer. Stockholm, 2000

Fortifikationer. Stockholm, 2001

Minnets stigar : en resa bland svenska kyrkogårdar. Stockholm, 2001. (Med Anita Theorell och Hans Hammarskiöld)

Axel Hirsch : folkbildare och filantrop. Stockholm, 2002

Övergångsställen. Stockholm, 2003

Resa i tysta rum : okända svenska slottsbibliotek. Stockholm, 2004. (Med Anita Theorell och Hans Hammarskiöld)

De hemliga rummen : en memoar. Stockholm, 2006

Vägarna till Afrika : en memoar. Stockholm, 2007

Anders Sparrmans resa : en biografisk roman. Stockholm, 2008

Hemma i världen : en memoar (1966-1980). Stockholm, 2010

Ute i livet : en memoar (1980-1994). Stockholm, 2012

Gustaf Adolf Lysholm : diktare, drömmare, servitör : en biografi. Stockholm, 2013

Per Wästbergs Stockholm. Stockholm, 2013

Lovord. Stockholm, 2014

Erik och Margot : en kärlekshistoria. Stockholm, 2014

Mellanblad. Stockholm, 2015

Anders Sparrmans resa : en biografisk roman. Stockholm, 2015

Det gula pensionatet : en händelselös roman. Stockholm, 2016

Semaforen och lodlinan : en memoar (1995-2005). Stockholm, 2017

Klasskamraten och andra möten. Stockholm, 2018

Bo Grandien : diktare, reporter, forskare. Stockholm, 2018

Läsebok. Stockholm, 2019

 

Länk till Libris »