Agardh, Carl Adolph

Agardh, Carl Adolph, naturvetenskapsman, nationalekonom, biskop (1785–1859). Invald 1831.

Stol: 
4
Föddes: 
1785-01-23
Födelseort: 
Båstad, Kristianstads län
Inval: 
1831-07-18
Inträde: 
1834-08-22
Utträde: 
1859-01-28
Ålder vid inval : 
46
Antal år i akademien: 
25

A. föddes 23 jan. 1785 i Båstad (Kristianstads län) och avled 28 jan. 1859. Han var son till handlanden Georg Mikaelsson A. och Agneta Kristina Ollman.
A. blev 1799 student i Lund, där han sedan blev fil. kand. och fil. mag. 1805, docent i matematik 1807, e.o. botanices demonstrator 1810, ekonomie adjunkt 1811 och professor i botanik och praktisk ekonomi 1812. Åren 1819–20 var han rektor för Lunds universitet. A., som 1816 låtit prästviga sig, blev 1835 biskop i Karlstads stift.
A. deltog i riksdagarna 1817–48 och var därvid ledamot av Stats- och bankorevisionen och av flera utskott.
A. blev ledamot av Vetenskapsakademien 1817.
Bland A:s botaniska skrifter märks främst Systema algarum (1824) och Lärobok i botanik (1829–32), bland de nationalekonomiska Granskning af stats-ekonomiens grundläror (1829) och Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige (1852–63; tills. m. C. E. Ljungberg). A. invaldes i Akademien 18 juli 1831 på stol 4 efter Claes Fleming och tog sitt inträde 22 aug. 1834.
A. tilldelades Stora priset i vältalighet 1821 för Äreminne öfver Carl von Linné.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): prisskriften 1821; inträdestal över Fleming (SAH från år 1796, band 15).