Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Ahnlund, Nils

Ahnlund, Nils Gabriel, historiker (1889–1957). Invald 1941.

A. föddes 23 aug. 1889 i Uppsala och avled 11 jan. 1957. Han var son till kontraktsprosten Olof A. och Hilda Svensson samt far till Knut A. (stol 7).

A. studerade i Uppsala, där han blev fil. kand. 1912, fil. lic. 1916 och fil. dr 1918. Han blev docent vid Stockholms högskola 1923 och var professor i historia där 1928–55.

A. var medarbetare i Svenska Dagbladet 1917–27, föreståndare för Stadshistoriska institutet 1927–35 och redaktör för Historisk Tidskrift 1934–49.

A. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1934 och av Vetenskapsakademien 1952.

Bland A:s skrifter märks Gustaf Adolf inför tyska kriget (1918), Sundsvalls historia (1–2, 1921), Svensk sägen och hävd (1928), Ståndsriksdagens utdaning 1592–1672 (1933), Axel Oxenstierna intill Gustav Adolfs död (1940), Jämtlands och Härjedalens historia intill 1537 (1948), Stockholms historia före Gustav Vasa (1953) och Den svenska utrikespolitikens historia. Tiden före 1560 (1956). A. invaldes i Akademien 3 april 1941 på stol 11 efter Torsten Fogelqvist och tog sitt inträde 20 dec. samma år.

A. tilldelades Kungliga priset 1932.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Fogelqvist (SAH från år 1886, band 52); minnesteckning över Jonas Hallenberg.