Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Andersson, Ingvar

Andersson, Carl Ingvar, historiker (1899–1974). Invald 1950.

A. föddes 19 mars 1899 i Norra Sandby (Kristianstads län) och avled 14 okt. 1974. Han var son till folkskolläraren Carl A. och Ingrid Svensson.

A. blev fil. mag. 1920, fil. lic. 1925 och fil. dr 1928, allt vid Lunds universitet. Han var amanuens vid landsarkivet i Lund 1921–39, docent i historia vid Lunds universitet 1928–42. Åren 1942–46 var han föredragschef vid Radiotjänst. Han blev 1950 riksarkivarie och kvarstod på denna post till pensioneringen 1965.

A. var redaktör för Nordisk Tidskrift 1947–57 och fullmäktigeordförande i Föreningen Norden 1964–71. Han var styrelseledamot i Kungliga teatern 1944–50, i Stiftelsen Natur och Kultur 1947–51 och i Konsertföreningen 1954–70. Dessutom var han ledamot av radionämnden 1952–59 och av Nordiska museets nämnd 1956–66 samt ordförande i Svenska arkivsamfundet 1952–65 och i Conseil international des archives 1960–64.

A. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1950 och av Vetenskapsakademien 1955.

Bland A:s skrifter märks Källstudier till Sveriges historia 1230–1436 (1928), Erik XIV (1935), Sveriges historia (1943), Svenskt och europeiskt femtonhundratal (1943), Skånes historia 1 (1947) och Uddeholms historia till 1914 (1960). A. invaldes i Akademien 28 sept. 1950 på stol 2 efter Martin Lamm och tog sitt inträde 20 dec. samma år.

A. tilldelades Kungliga priset 1947.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Lamm (SAH från år 1886, band 61); minnesteckningar över Erikskrönikans författare och Franz Berwald.