Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Annerstedt, Claes

Annerstedt, Claes, historiker, biblioteksman (1839–1927). Invald 1901.

A. föddes 7 juni 1839 i Uppsala och avled 20 nov. 1927. Han var son till rektorn Rudolf A. och Carolina Tersmeden.

A. blev student i Uppsala 1858 och studerade historia för F. F. Carlson (stol 4) och C. G. Malmström (stol 3). Han blev fil. kand. 1866, disputerade 1868 (docent samma år) och blev 1869 fil. dr. Åren 1869–74 uppehöll han adjunkturen i historia, var 1869–79 e.o. amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek och 1868–76 amanuens i kommittén för utgivande av Scriptores rerum Suecicarum medii aevi (utgivare av band III, 1871–76). Han var förordnad som professor i historia 1879–81 och var bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek 1883–1904.

A. var stadsfullmäktig 1883–90 och ledamot av landstinget 1885–1907.

A. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1881.

Bland A:s skrifter märks främst Upsala universitets historia (1–3; 1877, 1908–14). A. invaldes i Akademien 28 nov. 1901 på stol 2 efter Gunnar Wennerberg och tog sitt inträde 20 dec. 1902.

A. tilldelades Kungliga priset 1877.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Wennerberg (SAH från år 1886, band 17); minnesteckningar över Olaus Martini och Magnus Stenbock.