Aspenström, Werner

Aspenström, Karl Werner, författare (1918–1997). Invald 1981.

Stol: 
12
Föddes: 
1918-11-13
Födelseort: 
Norrbärke, Kopparbergs län
Inval: 
1981-03-19
Inträde: 
1981-12-20
Utträde: 
1997-01-25
Ålder vid inval : 
63
Antal år i akademien: 
16

A. föddes 13 nov. 1918 i Norrbärke (Kopparbergs län) och avled 25 jan. 1997. Han var son till jordbruksarbetaren Karl A. och Anna Eriksson.
A. genomgick Sigtuna folkhögskola 1936–38, avlade studentexamen som privatist 1941 och blev fil. kand. vid Stockholms högskola 1945. Han tillhörde 1944–47 redaktionen för tidskriften 40-tal och skrev kulturartiklar i Aftontidningen, Morgon-Tidningen, Stockholms-Tidningen m.fl.
A:s litterära produktion innefattar såväl diktsamlingar som prosaböcker och skådespel. Bland de förstnämnda märks Skriket och tystnaden (1946), Snölegend (1949), Litania (1952), Hundarna (1954), Dikter under träden (1956), Om dagen om natten (1961), Trappan (1964), Inre (1969), Under tiden (1972), Tidigt en morgon sent på jorden (1980) och Sorl (1983). Bland prosaböckerna kan nämnas Bäcken (1958), Motsägelser (1961), Sommar (1968), Skäl (1970) och Vissa sidor och ovissa (1979). A:s skådespel, av vilka många skrivits direkt för radioteatern, har samlats i Teater (1–5, 1959–85). A. invaldes i Akademien 19 mars 1981 på stol 12 efter Sten Lindroth och tog sitt inträde 20 dec. samma år.
A. tilldelades Beskowska resestipendiet 1958, Bellmanpriset 1959 och 1980 samt Signe Ekblad-Eldhs pris 1968.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Lindroth (SAH från år 1886, band 89); minnesteckning över Bertil Malmberg.