Berzelius, Jacob

Berzelius, Jöns Jacob, friherre, kemist (1779–1848). Invald 1837.

Stol: 
5
Föddes: 
1779-08-20
Födelseort: 
Väversunda Sörgård, Väversunda skn, Östergötland
Inval: 
1837-09-18
Inträde: 
1837-12-20
Utträde: 
1848-08-07
Ålder vid inval : 
58
Antal år i akademien: 
11

B. föddes 20 aug. 1779 i Väversunda Sörgård i Väversunda socken i Östergötland och avled 7 aug. 1848. Han var son till 1:e kollegan vid Linköpings gymnasium Samuel B. och Elisabeth Dorothea Sjösten.
B. blev student vid Uppsala universitet 1796, avlade med. fil. examen 1798, blev med. kand. och med. lic. 1801 och disputerade 1802 för med. doktorsgraden. Efter att ha arbetat som bl.a. fattigläkare på Norrmalm i Stockholm var B. 1807–32 med. och farm. professor vid Kirurgiska skolan. Åren 1806–16 var han också lärare i kemi vid Karlberg. Genom exakta bestämningar av kemiska föreningars sammansättning kunde B. utarbeta en tabell över de flesta kända grundämnens atomvikter. Han är också upphovsman till det ännu använda beteckningssystemet för grundämnen och upptäckte själv grundämnena cerium, selen och torium. B. adlades 1818 och blev friherre 1835.
B. blev 1808 ledamot av Vetenskapsakademien, där han var ständig sekreterare från 1818. Han blev ledamot av Vitterhetsakademien 1808, av Krigsvetenskapsakademien 1811 och av Lantbruksakademien 1812.
De flesta av sina tidigare arbeten publicerade B. i Afhandlingar i fysik, kemi och mineralogi (1–6, 1806–18). Därutöver utgav han den omfångsrika Lärbok i kemien (1–6, 1808–30), som översattes till ett flertal språk. Hans Själfbiografiska anteckningar utgavs 1901. B. invaldes i Akademien 18 sept. 1837 på stol 5 efter Carl von Rosenstein och tog sitt inträde 20 dec. samma år. (B. var den förste som tog sitt inträde på Akademiens högtidsdag.)
B. tilldelades Stora priset 1837.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Rosenstein (SAH från år 1796, band 19).