Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Beskow, Bernhard von

Beskow, Bernhard von, friherre, hovman, författare (1796–1868). Invald 1828.

B. föddes 22 april 1796 i Stockholm och avled 17 okt. 1868. Han var son till grosshandlaren Bernhard B. och Anna Catharina Dalin.

B. avlade kansliexamen i Uppsala 1814 och anställdes i Handels- och finansexpeditionen. Han blev protokollssekreterare 1818 och förste expeditionssekreterare 1825. Samma år blev han kronprins Oscars handsekreterare, utnämndes 1826 till kammarherre och adlades samma år. B. var 1831–32 direktör för Kungliga teatern, utsågs 1832 till hovmarskalk hos kronprins Oscar och upphöjdes 1843 till friherre. År 1861 blev han överste kammarjunkare hos Karl XV.

B:s produktion innefattar poesi (t.ex. Witterhets-försök, 1818–19; Sveriges anor, 1824), dramatik (Torkel Knutsson, 1836; Konung Birger och hans ätt, 1837), biografiska och historiska arbeten samt en påbörjad självbiografi (Lefnadsminnen). Han var också en flitig brevskrivare. B. invaldes i Akademien 11 febr. 1828 på stol 12 efter Gustaf Fredrik Wirsén och tog sitt inträde 1 nov. samma år. Den 2 juni 1834 utsågs han till ständig sekreterare, tillträdde posten 16 juni samma år och kvarstod till sin död. Genom sitt testamente instiftade han Beskowska resestipendiet och lät Akademien på förmånliga villkor förvärva fastigheten Skeppsbron 18, vars tredje våning uppläts som tjänstebostad åt ständige sekreteraren.

B. tilldelades Stora priset i skaldekonst 1824 för Sveriges anor.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): prisskriften 1824; inträdestal över Wirsén (SAH från år 1796, band 13); ett 15-tal minnesteckningar; biografin Om Gustaf den Tredje såsom konung och menniska I–V.

Minnesteckning över B. av C. D. af Wirsén i SAH från år 1886, band 11 och 12.