Billing, Gottfrid

Billing, Axel Gottfrid Leonard, biskop, politiker (1841–1925). Invald 1900.

Stol: 
15
Föddes: 
1841-04-29
Födelseort: 
Önnestads skn, Kristianstads län
Inval: 
1900-05-31
Inträde: 
1900-12-20
Utträde: 
1925-01-14
Ålder vid inval : 
59
Antal år i akademien: 
25

B. föddes 29 april 1841 i Önnestads socken (Kristianstads län) och avled 14 jan. 1925. Han var son till lanträntmästaren Magnus B. och Hedvig Charlotta Collin.
B. studerade i Lund från 1859 och blev fil. kand. 1864, fil. dr 1865, docent i praktisk teologi 1867 och teol. adjunkt 1872. Han var tf. professor i exegetisk teologi 1872–74 och i praktisk teologi 1878–81 och utnämndes 1881 till professor i praktisk teologi, allt vid Lunds universitet. B., som hade prästvigts 1872 och blivit teol. dr 1877, blev biskop i Västerås 1884, överhovpredikant 1885 och biskop i Lund 1898.
B. var ledamot av samtliga kyrkomöten 1878–1920 och var vice ordförande 1898–1920. Han var stadsfullmäktig i Västerås 1887–91, ledamot av Västmanlands läns landsting 1887–98, av riksdagens första kammare 1889–1906 och 1908–12 (vice talman 1909–12), av statsutskottet 1891–1912 (ordförande 1908–12) samt av Malmöhus läns landsting 1900–19 (ordförande 1901–19).
B. blev ledamot av Vetenskapsakademien 1908.
Bland B:s skrifter märks Lutherska kyrkans bekännelse (1876–78), Betraktelser för hvar dag i kyrkoåret (1–2, 1906–07) och Anteckningar från riksdagar och kyrkomöten 1893–1906 (utg. 1928). B. invaldes i Akademien 31 maj 1900 på stol 15 efter Anton Niklas Sundberg och tog sitt inträde 20 dec. samma år.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Sundberg (SAH från år 1886, band 15); minnesteckning över Henrik Schartau.