Böök, Fredrik

Böök, Martin Fredrik Christofferson, litteraturvetenskapsman, kritiker, författare (1883–1961). Invald 1922.

Stol: 
10
Föddes: 
1883-05-12
Födelseort: 
Kristianstad
Inval: 
1922-03-30
Inträde: 
1922-12-20
Utträde: 
1961-12-02
Ålder vid inval : 
39
Antal år i akademien: 
39

B. föddes 12 maj 1883 i Kristianstad och avled 2 dec. 1961. Han var son till skomakarmästaren Mårten Christofferson och Maria B.
B. blev fil. kand. 1903, fil. lic. 1907 och fil. dr 1908, allt i Lund. Han blev professor i litteraturhistoria med poetik i Lund 1920 men lämnade professuren 1924. Åren 1907–16 och från 1921 medarbetade han i Svenska Dagbladet (kulturchef 1923–25).
B. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1947.
Bland B:s litteraturvetenskapliga skrifter kan nämnas Romanens och prosaberättelsens historia i Sverige intill 1809 (1907), Svenska studier i litteraturvetenskap (1913), Den romantiska tidsåldern i svensk litteratur (1918), Sveriges moderna litteratur (1921), delarna 3–7 (om 1800-talets europeiska litteratur) i Bonniers illustrerade litteraturhistoria (1929–35) samt monografier över bl.a. Stagnelius (1919, 1942, 1954, 1957), Heidenstam (1–2, 1945–46) och Tegnér (1–2, 1946–47). Bland de essäistiska och kritiska arbetena märks Stridsmän och sångare (1910), Essayer och kritiker (1–6, 1913–23), Från åttiotalet (1926) och Resa kring svenska parnassen (1926). B. utgav också reseskildringar, romaner och noveller. B. invaldes i Akademien 30 mars 1922 på stol 10 efter Harald Hjärne och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Han var ledamot av Nobelkommittén 1929–50.
B. tilldelades Stora priset i vältalighet 1917 för första delen av en påbörjad monografi över Esaias Tegnér.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Hjärne (SAH från år 1886, band 34); minnesteckningar över Fredrik Cederborgh, Jacob Adlerbeth, Oscar Levertin, Victoria Benedictsson och Ebbe Tuneld.