Botin, Anders af

Botin, Anders af (före adlandet Botin), historiker, ämbetsman (1724–1790). Av Gustaf III utsedd till ledamot 1786.

Stol: 
10
Föddes: 
1724-03-15
Födelseort: 
Hagby, Kalmar län
Inval: 
1786-03-20
Inträde: 
1786-04-05
Utträde: 
1790-09-22
Ålder vid inval : 
62
Antal år i akademien: 
4

B. föddes 15 mars 1724 i Hagby (Kalmar län) och avled 22 sept. 1790. Han var son till kronofogden Hans B. och Anna Moring.
B. studerade juridik i Uppsala 1744–48 och tjänstgjorde därefter vid Svea hovrätt och Riksarkivet. Han blev e.o. assessor vid Antikvitetskollegiet 1756 (ordinarie 1758) och kammarråd 1762. Parallellt med dessa sysslor ägnade sig B. åt studier och författarskap rörande dels svensk historia, dels svenska språket. Han adlades 1767.
B. erhöll flera offentliga uppdrag och var ledamot av flera kommissioner, bl.a. den som 1757 fick i uppdrag att reformera Kammarverket.
B. blev ledamot av Vetenskapsakademien 1770 och av Vitterhetsakademien 1773.
Bland B:s skrifter märks Beskrifning om svenska hemman och jordagods (1–2, 1755–56), Utkast till svenska folkets historia (1–6, 1757–64; skildrar tiden fram till Gustaf Vasa) och Svenska språket i tal och skrift (1777). B. var en av de 13 ledamöter som utsågs av Gustaf III själv och tog sitt inträde på stol 10 i samband med Akademiens instiftande 5 april 1786.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal (SAH från år 1786, band 1).