Böttiger, Carl Wilhelm

Böttiger, Lars Fredric Carl Wilhelm, skald, litteraturvetenskapsman, språkvetenskapsman (1807–1878). Invald 1847.

Stol: 
8
Föddes: 
1807-05-15
Födelseort: 
Västerås
Inval: 
1847-07-12
Inträde: 
1847-12-18
Utträde: 
1878-12-22
Ålder vid inval : 
40
Antal år i akademien: 
31

B. föddes 15 maj 1807 i Västerås och avled 22 dec. 1878. Han var son till apotekaren Carl Fredrik B. och Sofia Wilhelmina Hülphers, dessutom svärson till sin företrädare på stol 8, Esaias Tegnér.
B. blev fil. mag. vid Uppsala universitet och e.o. amanuens vid biblioteket där 1833. Han blev docent i praktisk filosofi 1835, e.o. adjunkt i tysk och italiensk litteratur 1839, e.o. professor i modern litteratur 1845 och professor i estetik och modern litteratur 1856. Åren 1858–67 var han professor i nyeuropeisk lingvistik, modern litteratur och estetik.
B. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1870.
Bland B:s skrifter märks dels diktsamlingar såsom Ungdomsminnen från sångens stunder (1830), Nyare sånger (1833) och Lyriska stycken (1837–39), dels vetenskapliga arbeten såsom Italienska studier (1853) och Rheto-romanska språkets dialekter (1854). Han framträdde också som översättare av Camões, Dante och Tasso och utgav Tegnérs Samlade skrifter (1–7, 1847–51), där han inledde första bandet med en levnadsteckning över svärfadern. Hans Sjelfbiografiska anteckningar utgavs 1881. B. invaldes i Akademien 12 juli 1847 på stol 8 efter Esaias Tegnér och tog sitt inträde 18 dec. samma år.
B. tilldelades Mindre priset 1833 och samma pris 1834 för skaldestycket Mötet på Odins hög, Kungliga priset 1840 och Stora priset i skaldekonst 1845 för Sång öfver Carl XIV Johan.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): prisskrifterna 1834 och 1845; inträdestal över Tegnér (SAH från år 1796, band 23); minnesteckningar över Samuel Ödmann, Johan Henric Kellgren, Erik Johan Stagnelius och Nils von Rosenstein; Om Dantes lif och skrifter; Aurora-Förbundet i Upsala; Bidrag till kännedomen om Leopolds tidigaste skaldeförsök.