Danius, Sara

Stol: 
7
Föddes: 
1962-04-05
Födelseort: 
Täby
Inval: 
2013-03-07
Inträde: 
2013-12-20
Utträde: 
2019-02-26
Ålder vid inval : 
51
Antal år i akademien: 
6

 

Sara Danius föddes 1962 i Täby norr om Stockholm. Hon tog doktorsexamina vid Duke University i USA respektive Uppsala universitet, därtill var hon gästprofessor vid University of Michigan samt fellow vid Wissenschaftskolleg zu Berlin i Tyskland. Hon hade en rad förtroendeuppdrag i forskarsamhället, bland annat som ledamot av Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap och av Kungliga Vetenskapssocieteten. Hon var ledamot av ERC Synergy Grants vid European Research Council i Bryssel. År 2008 utsågs hon till professor i estetik vid Södertörns högskola och år 2013 till professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Sara Danius forskningsområde var förhållandet mellan litteratur och samhälle under den moderna romanens historia, i synnerhet sett i ljuset av den teknologiska utvecklingen. Detta framkommer i studien The Senses of Modernism (Ithaca, N.Y., 2002) liksom i verken Prousts motor (2002) och Näsa för nyheter. Essä om James Joyce (2008, i samarbete med Hanns Zischler, sv. övers. Jim Jakobsson) där hon lyfter fram den nya teknologins betydelse för estetiken i några av 1920-talsmodernismens centrala verk. I studien Den blå tvålen. Romanen och konsten att göra saker och ting synliga från 2013 anlade hon dessutom ett till stora delar nytt perspektiv på den litterära realismen under 1800-talet och dess brott mot rådande idealism och stiltvång.

År 2013 tog Sara Danius tog sitt inträde i Svenska Akademien och efterträdde litteraturforskaren och författaren Knut Ahnlund på stol nummer sju. Kort därpå utsågs hon till Svenska Akademiens ständiga sekreterare. Det var första gången sedan Akademiens instiftande 1786 som en kvinna valts att bekläda detta ämbete. Passande nog satt Sara Danius på samma stol som en gång Selma Lagerlöf, den första kvinnan att väljas in i Svenska Akademien.

År 2014 utkom Husmoderns död och andra texter, en samling essäer och artiklar om allt från kokböcker och fotografer till stora författarskap.

Kuriosa: Sara Danius var i ungdomen basketspelare på elitnivå samt certifierad croupière och card dealer.