Edelcrantz (före adlandet Clewberg), Abraham Niclas

Edelcrantz, Abraham Niclas (före adlandet Clewberg), friherre, ämbetsman, naturvetenskapsman, tekniker, skald (1754–1821). Invald 1786.

Stol: 
2
Föddes: 
1754-07-29
Födelseort: 
Åbo, Finland
Inval: 
1786-10-19
Inträde: 
1786-12-02
Utträde: 
1821-03-15
Ålder vid inval : 
32
Antal år i akademien: 
35

E. föddes 29 juli 1754 i Åbo och avled 15 mars 1821. Han var son till professorn Carl Abraham Clewberg och Charlotta Agata Fahlenius.
E. studerade vid Åbo akademi och blev fil. mag. 1772 och docent i naturkunnighet och lärdomshistoria 1773. Efter flyttning till Stockholm blev han 1783 andre direktör vid de kungliga spektaklerna och 1787 konungens handsekreterare. Han adlades 1789, fick kansliråds titel 1793, blev 1804 förste direktör för hovkapellet och spektaklerna, 1805 överintendent för Målar- och bildhuggarakademien, 1813 direktör i Lantbruksakademien och samma år president i Kommerskollegium. År 1815 upphöjdes han till friherre.
Vid sidan av ämbetsmannakarriären var E. verksam som tekniker och uppfann 1794 en ny optisk telegraf. Han främjade ångmaskinens införande i Sverige, uppfann bl.a. en luftpump och en torkmaskin för spannmål och anlade Eldkvarn i Stockholm.
E. intog en framträdande plats i riksdagsarbetet under perioden 1800–18.
E. var ledamot av samtliga landets akademier.
Under sina tidigare år gjorde sig E. bemärkt som poet, var medlem av Auroraförbundet och nära vän till Kellgren. Han framträdde med översättningar av Ossian och med egna dikter (t.ex. Ode til svenska folket, 1786). E. invaldes i Akademien 19 okt. 1786 på stol 2 efter Carl Fredrik Scheffer och tog sitt inträde 2 dec. samma år.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Scheffer (SAH från år 1786, band 1).
Minnesteckning över E. av K. R. Gierow i SAH från år 1886, band 72.