Edfelt, Johannes

Edfelt, Bo Johannes, författare, litteraturkritiker (1904–1997). Invald 1969.

Stol: 
17
Föddes: 
1904-12-21
Födelseort: 
Kyrkefalla, Skaraborgs län
Inval: 
1969-03-06
Inträde: 
1969-12-20
Utträde: 
1997-08-27
Ålder vid inval : 
65
Antal år i akademien: 
28

E. föddes 21 dec. 1904 i Kyrkefalla (Skaraborgs län) och avled 27 aug. 1997. Han var son till löjtnanten August E. och Ellen Hellner.
E. blev fil. mag. i Uppsala 1930 och fil. lic. 1952. Åren 1940–68 var han litteraturkritiker i Dagens Nyheter.
E. var ledamot av nämnden för Bonniers jubileumsfond 1952–71. Han var ordförande i Pennklubben 1957–67 och i Hjalmar Bergmansamfundet 1958–70.
Ur E:s litterära produktion kan nämnas diktsamlingarna Gryningsröster (1923), Högmässa (1934), Sång för reskamrater (1941), Elden och klyftan (1943), Bråddjupt eko (1947), Hemliga slagfält (1952), Under Saturnus (1956), Ådernät (1968) och Dagar och nätter (1983). E. utgav också essäsamlingar (Strövtåg, 1941; Utblick, 1958; Profiler och episoder, 1973) och introducerade och tolkade utländsk, framför allt tyskspråkig lyrik (Nelly Sachs, Georg Trakl, Gottfried Benn, Peter Huchel, Ingeborg Bachmann m.fl.). Han redigerade även ett flertal lyrikantologier. E. invaldes i Akademien 6 mars 1969 på stol 17 efter Erik Lindegren och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Han var ledamot av Nobelkommittén 1972–87.
E. tilldelades Bellmanpriset 1954 och 1971 samt Kellgrenpriset 1983 och 1994.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Lindegren (SAH från år 1886, band 77); minnesteckningar över Birger Sjöberg och Klara Johanson.