Ehrenheim, Pehr von

Ehrenheim, Pehr Jacob von, politiker (1823–1918). Invald 1897.

Stol: 
17
Föddes: 
1823-08-04
Födelseort: 
Grönsö, Kungs-Husby skn, Uppsala län
Inval: 
1897-03-18
Inträde: 
1897-12-20
Utträde: 
1918-03-20
Ålder vid inval : 
74
Antal år i akademien: 
21

E. föddes 4 aug. 1823 på Grönsö i Kungs-Husby socken (Uppsala län) och avled 20 mars 1918. Han var son till hovmarskalken Reinhold Fredrik August von E. och Ulrika Eleonora von Engeström.
E. blev student i Uppsala 1839, avlade jur. kand.-examen 1846, anställdes vid Svea hovrätt samma år och blev vice häradshövding 1850. Från 1853 drev han fädernegården och var 1854–61 disponent för Malingsbo bruk. E. deltog i ståndsriksdagarna på 1850- och 1860-talen och var ledamot av flera utskott. Han tillhörde den nya riksdagens första kammare till 1902, var konsultativt statsråd 1866–70 och ledamot av flera utskott (t.ex. konstitutionsutskottet 1872–87 och statsutskottet 1888–91). Åren 1879–91 var han kammarens vice talman och 1891–95 talman.
E. var ledamot av bankofullmäktige 1872–1906 och universitetskansler 1888–98.
E. blev ledamot av Lantbruksakademien 1871 (direktör 1878–1901) och av Vetenskapsakademien 1887.
E. utgav bl.a. Några ord i bankfrågan (1870) och Några minnen (1916). E. invaldes i Akademien 18 mars 1897 på stol 17 efter Louis De Geer och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Han tjänstgjorde som Akademiens ombudsman (ekonomiske förtroendeman) 1901–07.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över De Geer (SAH från år 1886, band 12).