Engström, Albert

Engström, Albert Laurentius Johannes, konstnär, författare (1869–1940). Invald 1922.

Stol: 
18
Föddes: 
1869-05-12
Födelseort: 
Lönneberga skn, Kalmar län
Inval: 
1922-03-30
Inträde: 
1922-12-20
Utträde: 
1940-11-16
Ålder vid inval : 
53
Antal år i akademien: 
18

E. föddes 12 maj 1869 i Lönneberga socken (Kalmar län) och avled 16 nov. 1940. Han var son till stationsinspektoren Laurentius Erhard E. och Antigonia (Gony) Margareta Lindner.
E. avlade mogenhetsexamen i Norrköping 1888, tillbringade några terminer vid Uppsala universitet och var 1892–93 Carl Larssons elev vid Valands målarskola i Göteborg. Åren 1894–96 medarbetade han som tecknare i tidningen Söndags-Nisse och från 1897 i skämttidningen Strix, vars redaktör han var till sammanslagningen med Söndags-Nisse 1924, varefter han medarbetade i Söndagsnisse-Strix till 1938. Han var tf. professor i teckning vid Konsthögskolan 1925–35.
E. blev ledamot av Konstakademien 1919.
Bland E:s skrifter märks dels teckningsalbum (t.ex. En gyldenne Book, 1897), dels samlingar av berättelser och kåserier (t.ex. En bok, 1905; Mitt lif och lefverne, 1907; Genom mina guldbågade glasögon, 1911; Bläck och saltvatten, 1914; Medan det jäser, 1918; Adel, präster, smugglare, bönder, 1923; Mot aftonglöden, 1932), dels reseskildringar (t.ex. Åt Häcklefjäll, 1913; Moskoviter, 1924), dels samlingar av skämtteckningar ur Strix och Söndagsnisse-Strix (Gubbar, 20 volymer, 1922–37). E. invaldes i Akademien 30 mars 1922 på stol 18 efter Oscar Montelius och tog sitt inträde 20 dec. samma år.
E. tilldelades Bellmanpriset 1929 och 1931–40.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Montelius (SAH från år 1886, band 34).