Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Fahlcrantz, Christian

Fahlcrantz, Christian Eric, biskop, teolog, författare (1790–1866). Invald 1842.

F. föddes 30 aug. 1790 i Stora Tuna socken i Dalarna och avled 6 aug. 1866. Han var son till kyrkoherden Johan F. och Gustava de Brenner.

F. blev fil. mag. i Uppsala 1815, docent i arabiska 1821, teol. kand. och prästvigd 1822 och professor i kyrkohistoria 1829. Han blev kyrkoherde 1829, teol. dr 1830, professor i dogmatik 1835 och biskop i Västerås 1849.

F. började tidigt med poetiskt författarskap och utgav 1825 det satiriska eposet Noachs ark. Första våningen (året därpå följt av Andra våningen) och 1835–46 det religiösa eposet Ansgarius. Han framträdde även som tillfällighetspoet, reseskildrare och Schilleröversättare. Som teolog uppträdde han som motståndare till Almquist och utgav C. J. L. Almqvist såsom författare i allmänhet och såsom theolog i synnerhet skärskådad (1845–46). Hans Samlade skrifter utkom i 7 band 1863–66. F. invaldes i Akademien 5 dec. 1842 på stol 2 efter Carl Peter Hagberg och tog sitt inträde 15 jan. 1844.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Hagberg (SAH från år 1796, band 22); minnesteckning över Jesper Swedberg.