Fersen, Axel von

Fersen, Fredrik Axel von, d.ä., greve, arméofficer, politiker (1719–1794). Av Gustaf III utsedd till ledamot 1786.

Stol: 
7
Föddes: 
1719-04-05
Födelseort: 
Stockholm
Inval: 
1786-03-20
Inträde: 
1786-04-05
Utträde: 
1794-04-24
Ålder vid inval : 
67
Antal år i akademien: 
8

F. föddes 5 april 1719 i Stockholm och avled 24 april 1794. Han var son till greven, militären och politikern Hans von F. och grevinnan Eleonora Margareta Wachtmeister af Mälsåker.
F. blev volontär vid kavalleriet 1737 och gick 1739 i fransk tjänst. Han återvände till Sverige 1750, blev generalmajor och deltog i pommerska kriget 1757–60. F. blev general 1763 och fältmarskalk 1770.
Sin egentliga insats gjorde F. inom politiken, med början 1751. Han blev snart hattpartiets ledare och stod på höjden av sin makt från riksdagen 1755–56 till riksdagen 1765–66. Så småningom minskades hans inflytande, och han lämnade riksdagen efter det misslyckade försöket att försona hattar och mössor 1771–72. Efter statsvälvningen 1772, vid vilken han förhöll sig passiv, utsågs han av Gustaf III till riksråd men kunde inte samarbeta med kungen utan avgick och blev snart i stället en av de främsta inom oppositionen på riddarhuset. Hans politiska verksamhet avstannade efter 1789 års riksdag.
Berömt är F:s memoarverk Riksrådet och fältmarskalken m.m. grefve Fredrik Axel von Fersens historiska skrifter, utgivet långt efter författarens död (1867–72) och mycket kritiskt mot Gustaf III. F. var en av de 13 ledamöter som utsågs av Gustaf III själv och tog sitt inträde på stol 7 i samband med Akademiens instiftande 5 april 1786.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal (SAH från år 1786, band 1).