Forssell, Lars

Forssell, Lars Hans Carl Abraham, författare (1928-2007). Invald 1971.

Stol: 
4
Föddes: 
1928-01-14
Födelseort: 
Stockholm
Inval: 
1971-03-11
Inträde: 
1971-12-20
Utträde: 
2007-07-26
Ålder vid inval : 
43
Antal år i akademien: 
36

F. föddes 14 jan. 1928 i Stockholm och avled 26 juli 2007. Han var son till stadsarkivarien Arne F. och Lisa Falke, dessutom brorsons son till Hans F. (stol 1). – F. blev Bachelor of Arts i USA 1948 och fil.kand. i Uppsala 1952. Han medarbetade i bl.a. Utsikt, Bonniers Litterära Magasin, Poesi, Dagens Nyheter och Expressen. – I F:s litterära produktion märks bl.a. diktsamlingar som Ryttaren (1949), Narren (1952), F. C. Tietjens (1954), En kärleksdikt (1960), Röster (1964), Samtal vid Ganges (1967), Ändå (1968), Oktoberdikter (1971), Försök (1972), Det möjliga (1974), Stenar (1980) och Sånger (1986). F:s visdiktning innefattar bl.a. samlingarna Snurra min jord (1958), Visor svarta och röda (1972) och Jag står här på ett torg (1979). Bland hans skådespel kan nämnas Kröningen (1956), Galenpannan (1964), Christina Alexandra (1968), Borgaren och Marx (1970), Haren och vråken (1978) och Lasse i Gatan (1982). F. utgav även essäer (Nedslag, 1969), skrev filmmanus och radiopjäser samt översatte lyrik (Ezra Pound).

F. invaldes i Akademien 11 mars 1971 på stol 4 efter Sigfrid Siwertz och tog sitt inträde 20 dec. samma år. – F. tilldelades Bellmanpriset 1968 och 1981 samt Svenska Akademiens nordiska pris 1998. – Skr. i SAH: inträdestal över Siwertz (1886:79); Ode i gammal stil till Svenska Akademiens 200-årsjubileum.