Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Fryxell, Anders

Fryxell, Anders, historiker, skolman, präst (1795–1881). Invald 1840.

F. föddes 7 febr. 1795 i Edsleskogs socken i Dalsland och avled 21 mars 1881. Han var son till kontraktsprosten Mathias F. och Eva Lovisa Ekman.

F. blev student i Uppsala 1813, lät prästviga sig i Karlstad 1820 och avlade magisterexamen i Uppsala 1821. Under perioden 1822–28 var han lärare vid Maria högre lärdomsskola i Stockholm och 1828–35 skolans rektor. År 1831 instiftade han Wallinska skolan för flickor i Stockholm. F. blev kyrkoherde i Sunne 1836, kontraktsprost samma år och teol. dr 1845.

Under 1820-talet ägnade sig F. ivrigt åt skolfrågorna. Bl.a. utgav han 1823 en mycket omtalad broschyr, där han kritiserade latinherraväldet i skolorna.

F. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1834 och av Vetenskapsakademien 1847.

Bland F:s skrifter märks främst den omfångsrika serien Berättelser ur svenska historien (1–46; 1823–79). Under studietiden publicerade han i Poetisk Kalender (1822) sångspelet Värmlandsflickan, vari ingår visan Ack, Värmeland du sköna. F. invaldes i Akademien 1 juni 1840 på stol 1 efter Johan Olof Wallin och tog sitt inträde 23 maj 1841.

F. tilldelades Stora priset i vältalighet 1830 för Karakteristik af tiden och de utmärkta handlande personerna i Sverige från år 1592 till 1600.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): prisskriften 1830; inträdestal över Wallin (SAH från år 1796, band 21); Äreminne öfver Erik Dahlberg.