Genberg, Paul

Genberg, Paulus (Paul), biskop, filosof, politiker (1811–1875). Invald 1871.

Stol: 
10
Föddes: 
1811-04-13
Födelseort: 
Odensala by, Brunflo skn, Jämtlands län
Inval: 
1871-03-02
Inträde: 
1872-06-05
Utträde: 
1875-09-29
Ålder vid inval : 
60
Antal år i akademien: 
3

G. föddes 13 april 1811 i Odensala by i Brunflo socken (Jämtlands län) och avled 29 sept. 1875. Han var son till hemmansägaren Anders Pålsson och Anna Persdotter G.
G. blev student 1828, fil. mag. 1835, docent i romerska språket och litteraturen 1837, adjunkt i romersk vältalighet och poesi 1842 och professor i praktisk filosofi 1847, allt i Lund. Vid Oscar I:s ombildning av statsrådet 1848 blev G. ecklesiastikminister; under hans statsrådstid utfärdades 1849 års elementarskoleförordning och 1852 års universitetsstatuter. Sistnämnda år lämnade G. statsrådsposten, prästvigdes och blev biskop i Kalmar.
Bland G:s tryckta skrifter märks De principio philosophiae moralis (1–2, 1846) och Belysning och granskning af den Hegelska philosophiens hyperboreiska referering (1846). G. invaldes i Akademien 2 mars 1871 på stol 10 efter Henrik Reuterdahl och tog sitt inträde 5 juni 1872.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Reuterdahl (SAH från år 1796, band 47).