Gierow, Karl Ragnar

Gierow, Karl Ragnar Knut, författare (1904–1982). Invald 1961.

Stol: 
7
Föddes: 
1904-04-02
Födelseort: 
Helsingborg
Inval: 
1961-09-28
Inträde: 
1961-12-20
Utträde: 
1982-10-30
Ålder vid inval : 
57
Antal år i akademien: 
21

G. föddes 2 april 1904 i Helsingborg och avled 30 okt. 1982. Han var son till folkskoleinspektören Pär Arvid G. och Astrid Charlotta Elisabet Sjöblom.
Efter studentexamen i Helsingborg 1922 studerade G. i Lund, där han blev fil. kand. 1927 och fil. lic. 1934. Han var anställd vid P. A. Norstedt & Söners Förlag 1930–37 och vid Radiotjänst 1937–46, varefter han var litteraturchef vid Svenska Dagbladet 1946–51 och chef för Dramatiska Teatern 1951–63.
G. var ordförande i Sveriges dramatikerförbund 1948–51 och 1966–68 samt i Nordiska dramatikerunionen 1966–68.
I G:s litterära produktion märks dels diktsamlingar såsom Den gyllene ungdomen (1928), Ödletid (1937), Vid askens rötter (1940), Om livet är dig kärt (1963), Innan klockan slagit noll (1978) och Kvar på bryggan (1981), dels versdramer i historisk miljö såsom Rovdjuret (1941), Helgonsaga (1943), Färjstället (1946) och Cembalo (1961), dels komedin Av hjärtans lust (1945). Han översatte också engelsk litteratur och bidrog verksamt till att introducera Eugene O’Neills senare dramatik i Sverige. G. invaldes i Akademien 28 sept. 1961 på stol 7 efter Hjalmar Gullberg och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Den 25 okt. 1962 utsågs han till ständig sekreterare, tillträdde posten 1 juni 1964 och kvarstod till 31 maj 1977. Han var ledamot av Nobelkommittén 1963–82 (ordförande 1970–80).
Genom donationer till Akademien skapade G. en fond ur vilken flera av Akademiens priser utgår, bl.a. Kellgrenpriset och Svenska Akademiens nordiska pris.
G. tilldelades Kungliga priset 1960 och Bellmanpriset 1977.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Gullberg (SAH från år 1886, band 70); minnesteckningar över Abraham Niclas Edelcrantz, Benjamin Höijer och Johan Henrik Thomander.