Grubbe, Samuel

Grubbe, Samuel, filosof, universitetslärare, politiker (1786–1853). Invald 1830.

Stol: 
16
Föddes: 
1786-02-19
Födelseort: 
Segloraberg, Seglora skn, Älvsborgs län
Inval: 
1830-01-25
Inträde: 
1830-11-20
Utträde: 
1853-11-06
Ålder vid inval : 
46
Antal år i akademien: 
23

G. föddes 19 febr. 1786 på Segloraberg i Seglora socken (Älvsborgs län) och avled 6 nov. 1853. Han var son till majoren Carl Christoffer G. och Ulrika Schütz.
G. studerade i Uppsala, där han blev magister och docent i filosofi 1806. Han blev 1813 professor i logik och metafysik men övergick 1827 till professuren i etik och politik.
G. var medlem av 1825–28 års undervisningskommitté. Han deltog i riksdagen 1834–35 och var konsultativt statsråd 1840–44.
G. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1829 och av Vetenskapsakademien 1837.
Vid sidan av filosofin hade G. omfattande estetisk-litterära intressen men publicerade ytterst få av sina arbeten. Efter hans död utgavs större delen av hans skrifter under titeln Filosofiska skrifter i urval (1–7, 1876–84). G. invaldes i Akademien 25 jan. 1830 på stol 16 efter Carl Gustaf af Leopold och tog sitt inträde 20 nov. samma år.
G. tilldelades Lundbladska priset 1827.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Leopold (SAH från år 1796, band 14); avhandlingen En blick på utvecklingen af de filosofiska undersökningarne om det sköna och konsten under det senast förflutna halfva århundradet.