Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Gullberg, Hjalmar

Gullberg, Hjalmar Robert, författare (1898–1961). Invald 1940.

G. föddes 30 maj 1898 i Malmö och avled 19 juli 1961. Han var son till köpmannen Robert Brand och Hilda Johnson.

G. avlade studentexamen i Malmö 1917 och studerade därefter i Lund, där han blev fil. mag. 1923 och fil. lic. 1927. Han blev litterär rådgivare vid Dramatiska teatern 1934 och var 1936–50 teaterchef vid Radiotjänst.

G. var 1941–48 ordförande i Sveriges dramatikerförbund.

G:s litterära produktion omfattar ett flertal diktsamlingar, däribland I en främmande stad (1927), Sonat (1929), Andliga övningar (1932), Kärlek i tjugonde seklet (1933), Ensamstående bildad herre (1935), Att övervinna världen (1937), Fem kornbröd och två fiskar (1942), Dödsmask och lustgård (1952), Terziner i okonstens tid (1958) och Ögon, läppar (1959). G. var även verksam som översättare av lyrik (Gabriela Mistral) och dramatik (Sofokles, Euripides, Aristofanes, Calderón, Molière). G. invaldes i Akademien 16 maj 1940 på stol 7 efter Selma Lagerlöf och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Han var ledamot av Nobelkommittén 1947–61.

G. tilldelades Stora priset 1939 och Bellmanpriset 1948.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Selma Lagerlöf (SAH från år 1886, band 51).