Hallström, Per

Hallström, Per August Leonard, författare (1866–1960). Invald 1908.

Stol: 
14
Föddes: 
1866-09-29
Födelseort: 
Stockholm
Inval: 
1908-03-12
Inträde: 
1908-12-20
Utträde: 
1960-02-18
Ålder vid inval : 
42
Antal år i akademien: 
52

H. föddes 29 sept. 1866 i Stockholm och avled 18 febr. 1960. Han var son till kassören Conrad Leonard H. och Johanna Maria Andersson.
H. avlade mogenhetsexamen 1883, studerade därefter vid Tekniska högskolan och blev civilingenjör 1886. Efter att ha arbetat ett par år i USA var han åren 1891–97 e.o. amanuens vid Telegrafstyrelsen, varefter han helt ägnade sig åt författarskap.
H. var mest känd som novellist; bland hans novellsamlingar märks Vilsna fåglar (1894), Purpur (1895), Briljantsmycket (1896), Thanatos (1900) och De fyra elementerna (1906). Han utgav också diktsamlingar (Lyrik och fantasier, 1891; Skogslandet, 1904), romaner (Gustaf Sparfverts roman, 1903; En skälmroman, 1906), dramer (En venetiansk komedi, 1901; Erotikon, 1908) samt kultur- och litteraturkritik (Skepnader och tankar, 1910; Konst och liv, 1919). Under 1920-talet översatte han Shakespeares dramatiska arbeten (utg. 1922–31). H. invaldes i Akademien 12 mars 1908 på stol 14 efter Carl Rupert Nyblom och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Den 10 sept. 1931 utsågs han till ständig sekreterare, tillträdde posten 1 okt. samma år och kvarstod till 30 sept. 1941. Han var ledamot av Nobelkommittén 1913–46 (ordförande från 1922).
H. tilldelades Beskowska resestipendiet 1899 och Kungliga priset 1906.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Nyblom (SAH från år 1886, band 23); minnesteckningar över Carl Snoilsky och Carl Vilhelm August Strandberg (Talis Qualis).