Hellström, Gustaf

Hellström, Erik Gustaf, författare, journalist (1882–1953). Invald 1942.

Stol: 
18
Föddes: 
1882-08-28
Födelseort: 
Kristianstad
Inval: 
1942-10-15
Inträde: 
1942-12-20
Utträde: 
1953-02-27
Ålder vid inval : 
60
Antal år i akademien: 
11

H. föddes 28 aug. 1882 i Kristianstad och avled 27 febr. 1953. Han var son till underlöjtnanten Eric August H. och Johanna Jönsson.
H. studerade i Lund, där han blev fil. kand. 1903. Efter att ha medarbetat i olika tidningar och tidskrifter arbetade han som Dagens Nyheters korrespondent i London 1907–11, i Paris 1911–18, i New York 1918–23 och åter i London 1927–35. Han bosatte sig i Stockholm 1935 och blev 1936 litteraturkritiker i Dagens Nyheter.
H. var ordförande i Pennklubben 1936–42.
Bland H:s romaner märks Kuskar (1910), Snörmakare Lekholm får en idé (1927), Polismästaren och riddaren Carl Heribert Malmros (1931), Storm över Tjurö (1935) samt romansviten om Stellan Petreus (varav tre delar utkom 1921–25 och fyra 1938–52, t.ex. Dagdrömmar, 1921, och I morgon är en skälm, 1952), bland hans novellsamlingar Kaos (1907) och Olsson går i land (1924). Hans journalistik finns samlad i bl.a. Vår tids ungdom (1914), Kulturfaktorn (1916) och Från redingot till kavajkostym (1933). H. invaldes i Akademien 15 okt. 1942 på stol 18 efter Gunnar Mascoll Silfverstolpe och tog sitt inträde 20 dec. samma år.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Silfverstolpe (SAH från år 1886, band 53); minnesteckning över Sven Adolf Hedin.