Hermansson, Mattias von

Hermansson, Mattias von (före adlandet Hermansson), greve, ämbetsman, politiker (1716–1789). Av Gustaf III utsedd till ledamot 1786.

Stol: 
5
Föddes: 
1716-05-13
Födelseort: 
Lund
Inval: 
1786-03-20
Inträde: 
1786-04-05
Utträde: 
1789-07-25
Ålder vid inval : 
70
Antal år i akademien: 
3

H. föddes 13 maj 1716 i Lund och avled 25 juli 1789. Han var son till juristen och universitetsläraren Johan Hermansson och Margareta Steuchia, dessutom morbror till N. von Rosenstein (stol 11).
H. blev kanslist 1734, deltog i olika ambassader till Ryssland, adlades 1744 och blev sekreterare i Kanslikollegium 1747. Under riksdagarna på 1750- och 1760-talen var H. en av de ledande inom hattpartiet. Han blev kansliråd 1753 och statssekreterare för utrikes ärenden 1759. I den sistnämnda egenskapen deltog han i fredsunderhandlingarna med Preussen, och som belöning härför upphöjdes han 1762 till friherre. Han blev president i Kammarrevisionen 1765 och i Kammarkollegium 1767, utnämndes till riksråd 1769 och upphöjdes till greve 1771. Från posten som riksråd avsattes han 1772 men återinsattes efter Gustaf III:s statsvälvning. Från 1777 var han åter president i Kammarkollegium. Förhållandet till Gustaf III försämrades under 1788, och H. beviljades avsked som riksråd 1789.
H. var känd för sin vältalighet och stilistiska talang. H. var en av de 13 ledamöter som utsågs av Gustaf III själv och tog sitt inträde på stol 5 i samband med Akademiens instiftande 5 april 1786.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal (SAH från år 1786, band 1).