Hildebrand, Hans

Hildebrand, Hans Olof Hildebrand, arkeolog, numismatiker, museiman (1842–1913). Invald 1895.

Stol: 
6
Föddes: 
1842-04-05
Födelseort: 
Stockholm
Inval: 
1895-05-16
Inträde: 
1895-12-20
Utträde: 
1913-02-02
Ålder vid inval : 
53
Antal år i akademien: 
18

H. föddes 5 april 1842 i Stockholm och avled 2 febr. 1913. Han var son till arkeologen, numismatikern och museimannen Bror Emil H. (stol 11) och Anna Mathilda Ekecrantz.
H. blev student i Uppsala 1860, fil. kand. 1865 och fil. dr 1866. Han blev 1865 e.o. amanuens och 1871 förste amanuens vid Vitterhetsakademien. Åren 1879–1907 var han riksantikvarie och garde des médailles.
H. var ordförande i Fredrika Bremer-förbundet 1884–1903 och i Svenska Turistföreningen 1887–1909.
H. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1874 (sekreterare 1879–1907) och av Vetenskapsakademien 1891.
Bland H:s skrifter märks Svenska folket under hednatiden (1866), De förhistoriska folken i Europa (1873–80), Den kyrkliga konsten under Sveriges medeltid (1875), del 2 av Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar (1877), Sveriges medeltid. Kulturhistorisk skildring (1–3, 1879–1903, ofullb.) samt arbeten inom numismatik, heraldik och etnografi. H. invaldes i Akademien 16 maj 1895 på stol 6 efter Fredrik Dahlgren och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Han tjänstgjorde som tillförordnad ständig sekreterare från 15 juni till 31 dec. 1912 och var ledamot av Nobelkommittén 1903–13 (tf. ordförande från sept. 1912).
H. tilldelades Kungliga priset 1883.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Dahlgren (SAH från år 1886, band 10); minnesteckningar över Olaus Magni, heliga Birgitta och Johannes Bureus.