Johannisson, Ture

Johannisson, Ture Gustaf, språkvetenskapsman (1903–1990). Invald 1955.

Stol: 
9
Föddes: 
1903-09-26
Födelseort: 
Sundsvall
Inval: 
1955-09-29
Inträde: 
1955-12-20
Utträde: 
1990-12-16
Ålder vid inval : 
52
Antal år i akademien: 
35

J. föddes 26 sept. 1903 i Sundsvall och avled 16 dec. 1990. Han var son till verkmästaren Johan Aron J. och Julia Margareta Boman.
J. avlade studentexamen i Sundsvall 1923 och studerade därefter i Lund, där han blev fil. mag. 1928, fil. lic. 1934 och fil. dr och docent i nordiska språk 1939. Åren 1930–38 var han svensk lektor vid universitetet i Marburg. Efter att 1941–44 ha varit verksam som redaktör vid Svenska Akademiens ordboksredaktion kallades han 1945 till professuren i nordiska språk vid Göteborgs högskola. Åren 1951–54 var han högskolans prorektor.
J. var åren 1945–57 undersökningsledare vid Institutet för ortnamns- och dialektforskning i Göteborg. Han var ledamot av Svenska språknämnden 1945–74 (vice ordförande 1960–74) och av Längmanska kulturfondens nämnd 1959–74, styrelseordförande i Tekniska nomenklaturcentralen 1966–72 och inspektor för Västra Sveriges folkbildningsförbund 1949–64.
J. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1951.
Bland J:s vetenskapliga skrifter märks Verbal och postverbal partikelkomposition i de germanska språken (1939), ”Hava” och ”vara” som tempusbildande hjälpverb i de nordiska språken (1945) och Ett språkligt signalement (1973; om författarskapet till de anonyma breven i det s.k. Helandermålet). J. invaldes i Akademien 29 sept. 1955 på stol 9 efter Einar Löfstedt och tog sitt inträde 20 dec. samma år.
J. tilldelades Margit Påhlsons pris 1981.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Löfstedt (SAH från år 1886, band 65).