Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Lagerbjelke, Gustaf

Lagerbjelke, Gustaf, greve, ämbetsman, teaterchef (1777–1837). Invald 1809.

L. föddes 22 mars 1777 i Stockholm och avled 24 maj 1837. Han var son till greven, sjöofficeren och ämbetsmannen Johan Gustaf L. och Ulrika Gustava Ehrenhoff.

L. studerade i Uppsala, blev 1796 andre sekreterare i Kabinettet för utrikes brevväxlingen och 1801 kabinettssekreterare. År 1804 blev han statssekreterare och 1806 tf. hovkansler och ledamot av regeringen. Han drog sig tillbaka från det offentliga livet 1807 men återkom efter statsvälvningen 1809 och var åren 1809–10 ledamot av statsrådet, varvid han bl.a. deltog i fredsförhandlingarna med Frankrike. L. vistades i Paris 1811–14 och 1815–19. Han upphöjdes till greve 1821. Efter återkomsten till Sverige var han förste direktör vid Kungliga teatern 1823–27 och ledamot av statsrådet från 1831 till sin död. L. blev en av rikets herrar 1825.

L. ansågs som en briljant stilist. Han var sedan ungdomen också mycket teaterintresserad och framträdde som författare, regissör och skådespelare. En självbiografi (omfattande tiden fram till 1811) utgavs postumt under titeln Notice biographique sur la carrière politique du comte Gustave Lagerbjelke et sur les faits personnels qui s’y rapportent, écrite par lui-même (1867). L. invaldes i Akademien 17 juni 1809 på stol 10 efter Christoffer Bogislaus Zibet och tog sitt inträde 25 sept. 1819.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Zibet (SAH från år 1796, band 9).