Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Lagerlöf, Selma

Lagerlöf, Selma Ottilia Lovisa, författarinna (1858–1940). Invald 1914.

L. föddes 20 nov. 1858 på Mårbacka i Östra Ämterviks socken (Värmlands län) och avled 16 mars 1940. Hon var dotter till löjtnanten och godsägaren Erik Gustaf L. och Louise Elisabeth Wallroth.

L. genomgick Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1882–85, var lärarinna vid Elementarläroverket för flickor i Landskrona 1885–95 och levde därefter av sitt författarskap. Hon flyttade till Falun 1897 och förvärvade 1907 Mårbacka, där hon var bosatt från 1909 till sin död.

L:s litterära produktion omfattar romaner, prosaberättelser och novellsamlingar, däribland Gösta Berlings saga (1891), Osynliga länkar (1894), Antikrists mirakler (1897), En herrgårdssägen (1899), Jerusalem (1–2, 1901–02), Kristuslegender (1904), Herr Arnes penningar (1904), Körkarlen (1912), Kejsaren av Portugallien (1914) och Löwensköldska ringen (1925) samt barndomsskildringar som Ett barns memoarer (1930) och Mårbacka (1932). En särställning intar Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1–2, 1906–07), avsedd som läsebok för folkskolan.

L. tilldelades 1909 Nobelpriset i litteratur. L. invaldes i Akademien 28 maj 1914 på stol 7 efter Albert Gellerstedt och tog sitt inträde 20 dec. samma år.

L. tilldelades Stora priset 1904.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Gellerstedt (SAH från år 1886, band 26); minnesteckning över Zacharias Topelius.