Lönnroth, Erik

Lönnroth, Nils Erik Magnus, historiker (1910–2002). Invald 1962.

Stol: 
10
Föddes: 
1910-08-01
Födelseort: 
Göteborg
Inval: 
1962-05-17
Inträde: 
1962-12-20
Utträde: 
2002-03-10
Ålder vid inval : 
52
Antal år i akademien: 
40

L. föddes 1 aug. 1910 i Göteborg och avled 10 mars 2002. Han var son till distriktssekreteraren vid SJ Magnus L. och Gerda Kjellberg.
L. avlade studentexamen 1928, blev fil. kand. 1929, fil. lic. 1932 och fil. dr och docent i historia vid Göteborgs högskola 1934. Han var professor i historia i Uppsala 1942–53 och i Göteborg 1953–77.
L. var huvudsekreterare i 1945 års universitetsberedning 1945–50, styrelseledamot i Sveriges radio 1947–67 och ordförande i Statens humanistiska forskningsråd 1960–77, i det sammanslagna Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1977–80.
L. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1959 och av Vetenskapsakademien 1973, av Danske Videnskabernes Selskab 1966, av Finska Vetenskapsakademien 1968 och av Norske Vitenskaps-Akademi 1975.
Bland L:s skrifter märks Sverige och Kalmarunionen 1397–1457 (1934), Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige (1940), Lawrence av Arabien (1943) och Den svenska utrikespolitikens historia V (1959). L. har också medarbetat i Cambridge Economic History III (1963). Härtill kommer ett flertal essäsamlingar. L. invaldes i Akademien 17 maj 1962 på stol 10 efter Fredrik Böök och tog sitt inträde 20 dec. samma år.
L. tilldelades Svenska Akademiens gustavianska stipendium 1984 och 1985 samt Axel Hirschs pris 1987.
Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över Böök (SAH från år 1886, band 71); minnesteckningar över biskop Thomas, Erik Magnus Staël von Holstein och Gustaf Adolf Reuterholm; biografin Den stora rollen. Kung Gustaf III spelad av honom själv.