Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Lotass, Lotta

Lotass, Britt Inger Liselott (Lotta), författare, kulturskribent, litteraturforskare (f. 1964). Invald 2009.

L. föddes 28 febr. 1964 i Borgsheden (Kopparbergs län). Hon är dotter till Enar Hellberg och Ingalill Hagström. – L. förvärvade gymnasiekompetens i Borlänge 1990 och flyttade därefter till Göteborg, där hon studerade litteraturvetenskap på kulturvetarlinjen. Efter att ha läst teoretisk filosofi övergick hon till doktorandstudier i litteraturvetenskap, som resulterade i doktorsavhandlingen Friheten meddelad. Studier i Stig Dagermans författarskap (2002). Hon är sedan 2007 verksam vid Litteraturbanken, som har till uppgift att göra svensk skönlitteratur och viktigare humaniora tillgängliga för alla i pålitliga digitalaversioner. – L. invaldes 2010 i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. – L. debuterade som skönlitterär författare 2000 med romanen Kallkällan; därefter utkom i rask följd Aerodynamiska tal (2001), Band II. Från Gabbro till Löväng (2002), Tredje flykthastigheten (2004), skymning:gryning (2005) och Min röst skall nu komma från en annan plats i rummet (2006). Hennes debut som dramatiker skedde 2005 med Samlarna, som följdes av en samling av sex hörspel, Arkipelag (2007), samt scendramerna Dalén (2008), Speleologerna (2009) och Klar himmel (2010). Därefter tillkom romantrilogin Den vita jorden (2007), Den röda himlen (2008) och Den svarta solen (2009), som följdes av romanerna Konungarnas tillbedjan (2012) samt trilogin Sparta (2010), Mars (2013) och Örnen (2014).

L. invaldes i Akademien 5 mars 2009 på stol 1 efter Sten Rudholm och tog sitt inträde 20 dec. samma år. Hon utträdde ur Akademien 7 maj 2018. – L. tilldelades ett stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond 2000 och Beskowska resestipendiet 2008. – Skr. i SAH: inträdestal över Rudholm (1986:39).