Malmqvist, Göran

Malmqvist, Nils Göran David, språk och litteraturforskare (1924–2019). Invald 1985.

Stol: 
5
Föddes: 
1924-06-06
Födelseort: 
Jönköping
Inval: 
1985-04-11
Inträde: 
1985-12-20
Utträde: 
2019-10-17
Ålder vid inval : 
61
Antal år i akademien: 
34

M. föddes 6 juni 1924 i Jönköping och avled 17 okt. 2019. Han var son till teckningsläraren David M. och Karin Wiberg. – M. studerade i Kina 1948–50, blev fil.lic. vid Stockholms högskola 1951, var lektor i kinesiska vid London University 1953–55, kulturattaché i Peking 1956–58, docent vid Australian National University 1959–61 och professor i kinesiska där 1961–65. Åren 1965–90 var han professor i sinologi, särskilt nykinesiska, vid Stockholms universitet. – M. blev ledamot av Vitterhetsakademien 1975 och av Vetenskapsakademien 1987. – Bland M:s skrifter märks dels arbeten i sinologi, dels översättningar av kinesisk litteratur. Till de sinologiska arbetena hör Problems and methods in Chinese linguistics (1962), Nykinesisk grammatik (1973), Nykinesisk fonetik (1974), Kinesiska är inte svårt (1974) samt avsnitten om Kinas litteratur i Litteraturens världshistoria (1971–74). Bland M:s många översättningar av kinesisk litteratur kan nämnas litteraturantologin Den långa floden (1970), lyrikantologin Den dånande trumman (1971), dikter av Mao Zedong (Den långa marschen, 1973), rövarromanen Berättelser från träskmarkerna (1–4, 1976–79), poesivolymerna Stranden och det bortskämda barnet (1983) och Dödvatten och gryning (1983), den monumentala Färden till västern (1–5, 1995–96), nästan samtliga Gao Xingjians verk samt verk av Lao She, Cao Naiqian, Li Rui m.fl. Han har också framträtt som översättare av svensk lyrik till engelska (Tomas Tranströmer, Kjell Espmark) och engelsk lyrik till svenska (William Blake, T. S. Eliot).

M. invaldes i Akademien 11 april 1985 på stol 5 efter Henry Olsson och tog sitt inträde 20 dec. samma år. – M. tilldelades Kungliga priset 1984 och Kellgrenpriset 2001. – Skr. i SAH: inträdestal över Olsson (1886:92); minnesteckning över Bernhard Karlgren.